5 ความเคยชินที่มักจะทำลายกระดูกของเรา 02

5 ความเคยชินที่มักจะทำลายกระดูกของเรา

บุคลิกภาพที่เราทำอยู่ในทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการเดิน การนั่ง หรือจะทำอะไรก็ตาม มันก็อาจจะส่งผลต่อกระดูกของเราโดยที่ไม่รู้ตัว การกระทำเหล่านี้อาจจะทำให้กระดูกของเราเกิดผลเสียในระยะยาวได้ไม่ว่าจะเป็นการเดิน การนั่งและการนอน ซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำลายกระดูกได้

ความเสี่ยงจากพฤติกรรม

ในแต่ละวันที่เป็นตัวการทำลายกระดูกควรที่จะต้องรีบปรับปรุงตัวเองเพื่อไม่ให้กระดูกของเราได้รับความเสียหายไปมากกว่านี้ โดยความเคยชิน ที่จะทำลายกระดูกของเราก็จะมีดังต่อไปนี้

5 ความเคยชินที่มักจะทำลายกระดูกของเรา 03

1.การนั่งไขว่ห้าง

การนั่งท่าแบบนี้จะทำให้เราดูดีมีความโดดเด่น ดูสง่างาม มีความมั่นใจที่สูงมาก แต่การนั่งแบบนี้อยู่บ่อยๆ มันก็จะเป็นการทำให้เราเกิดอาการกระดูกคดแบบไม่รู้ตัว ยิ่งถ้าหากเรามีน้ำหนักมากมันก็ยิ่งจะทำให้คดมากได้เช่นกัน

5 ความเคยชินที่มักจะทำลายกระดูกของเรา 04

2.การนั่งหลังงอหลังค่อม

การนั่งที่ดีควรที่จะนั่งแบบหลังตรงเท่านั้น แต่มันก็ยากถ้าจะให้เรานั่งหลังตรงอยู่ตลอดเวลา ถ้าเรารู้ตัวว่านั่งหลังงอหรือหลังค่อมก็ควรที่จะต้องรีบปรับเปลี่ยน เพราะมันอาจจจะทำให้กระดูกของเราผิดรูปขึ้นมาก็ได้

5 ความเคยชินที่มักจะทำลายกระดูกของเรา 05

3.การใส่ส้นสูง

ใส่รองเท้าที่สูงมากจนเกินไปมันจะทำให้เราสามารถที่จะมีความสง่างามได้เป็นอย่างดี แต่ถ้าหากเราใส่อยู่บ่อยๆ มันก็จะเป็นการทำลายกระดูกได้เช่นกัน เพราะมันจะทำให้แนวกระดูกสันหลังช่วงล่างมันมีความแอ่นมากกว่าปกติ ซึ่งก็อาจจะทำให้เรามีอาการปวดและมีโครงสร้างร่างกายที่ผิดไปได้

5 ความเคยชินที่มักจะทำลายกระดูกของเรา

4.การนั่งกอดเข่า

การนั่งท่านี้ มันก็จะเป็นการทำลายกระดูก เพราะมันจะทำให้ ช่วงบน สะบัก และหัวไหล่ถูกยืดออกไป และถ้าเรานั่งไปนานๆ ก็อาจจะทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้ดีสักเท่าไร

5 ความเคยชินที่มักจะทำลายกระดูกของเรา 01

5.ขดตัวหรืออาจจะนอนงอ

ถ้าหากเรานอนตัวไม่ตรง หรือนอนเอียงก็อาจจะทำให้เรามีปัญหากับกระดูกได้เช่นกัน ฉะนั้น การนอนหงายก็จะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์และเป็นท่านอนที่ถูกต้องมากที่สุด