07พ.ค./18

การท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุนั้นนอกจากการดูแลสุขภาพการเป็นอยู่ให้ดีแล้วนั้นการท่องเที่ยวก็ถือเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากเลย เพราะถือเป็นการพักผ่อนอีกหนึ่งรูปแบบ