อาการและการรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

หัวใจเต้นผิดจังหวะ 

คือ การที่หัวใจของเรานั้นเต้นไม่เป็นจังหวะตามธรรมชาติ โดยอาจจะมีการเต้นเร็วกินไป โดยมันเป็นจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าในหัวใจของเราหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในห้องหัวใจอีกด้วย เรียกได้ว่าการเป็นอาการในลักษณะแบบนี้นั้นก็จะทำให้การสูบฉีดเลือดของเรานั้นไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายก็ไม่มีประสิทธิภาพนั่นเอง อย่างไรก็ตามนั้นถ้าเรายังเป็นแบบนี้อยู่บ่อยๆ มันก็อาจจะส่งผลทำให้ผู้ป่วยนั้นมีภาวะต่อหัวใจล้มเหลวหรือเส้นเลือดสมองอุดตันเพิ่มมากยิ่งขึ้น

สาเหตุของการเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยในภาวะในลักษณะแบบนี้ก็มักจะไม่ทราบว่าตัวเองนั้นมีปัญหา แต่การตรวจพบส่วนใหญ่นั้นก็จะตรวจเจอเมื่อด้วยเป็นโรคอื่นไปเสียแล้ว ซึ่งในผู้ป่วยบางรายนั้นก็อาจจะมีอาการปรากฏให้สังเกตได้ เช่น มีอาการวิงเวียน หน้ามืด ตาลาย ใจสั่นบริเวณหน้าอก หายใจขัด เจ็บแน่นบริเวณหน้าอก เป็นลมและหมดสติ ซึ่งอาการเหล่านี้นั้นก็จะเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคนี้ได้นั่นเอง

ภาพคลื่นหัวใจเต้นผิดจังหวะ

อย่างไรก็ตามนั้นการที่เรามีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงก็จะทำให้อาการของโรคต่างๆ นั้นไม่ก่อกวนร่างกายของเราได้ด้วย ฉะนั้นแล้วถ้า หากเราตรวจพบหรือมีอาการผิดปกติก็ควรที่จะต้องมาพบแพทย์เพื่อที่จะได้ทำการรักษา อย่างถูกวิธีนั่นเอง ในการตรวจเบื้องต้นของทางแพทย์ของอาการโรคเหล่านี้นั้นก่อนอื่นเลยทางคณะแพทย์นั้นก็จะต้องทำการซักประวัติอย่างละเอียดเสียก่อน เช่น ว่าเรามีปัญหาหรือมีความเสี่ยงอะไรไหม มีการดื่มชา กาแฟ หรือน้ำอัดลมต่างๆ เพราะปัจจัยดังกล่าวเหล่านี้นั้นก็ส่งผลทำให้เราเป็นโรคนี้ได้เช่นกัน

นอกจากนี้เมื่อมีการชักประวัติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะต้องมีการตรวจเคลื่อนไฟฟ้าหัวใจ ในขณะที่เรามีอาการอยู่นั้น โดยในการติดเครื่องชนิดนี้ก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจเช็คอย่างน้อยๆ 24 ชั่วโมงด้วยกัน นอกจากนี้ในขณะที่ผู้ป่วยทำการออกกำลังกายชนิดต่างๆ เราก็จะต้องมีการเฝ้าระวังด้วยนั่นเอง

ฉะนั้นแล้วในการรักษาภาวะของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะนั้นทางคณะแพทย์ก็จะทำการพิจารณาหาสาเหตุต่างๆ รวมถึงความรุนแรงของโรคดเพราะบางชนิดนั้นก็ไม่ต้องทำการรักษาแต่ก็จะต้องมีตัวเลือกให้กับผู้ป่วยได้เลือกด้วย เช่น การใช้ยาควบคุมจังหวะของหัวใจ การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ การใช้ไฟฟ้ากระตุกเพื่อปรับการเต้นของหัวใจ

การใช้สายสวนเพื่อจี้กล้ามเนื้อหัวใจที่นำไฟฟ้าแบบผิดปกติ และการฝังเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ โดยการรักษานั้นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ป่วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรที่จะต้องอยู่ในความดูแลของคณะแพทย์ด้วยเช่นกัน