ภัยเงียบที่แอบแฝงมากับโรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน เป็นโรคอีกหนึ่งชนิดที่มีภัยเงียบที่แอบแฝงกันมาเป็นอย่างมากเลยนะครับ
โดยส่งผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเราสูงขึ้นได้เพราะจากการที่ร่างกายของเราขาดอินซูลิน ซึ่งอินซูลินก็ถือเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่สร้างโดยตับอ่อนของเรา โดยมีหน้าที่หลักที่จะนำน้ำตาลกลูโคสที่ได้จากการย่อยของอาหารต่างๆ จากกระแสเลือดเข้าสู่ร่างกายของเรา เพี่อที่จะได้นำไปใช้ให้ได้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด แต่ถ้าหากร่างกายของเราขาดฮอร์โมนินซูลินไปก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเราทำงานผิดปกติไปเลยนะครับ ส่วนใหญ่จะทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดที่สูง ซึ่งนี้ก็ถือเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เราป่วยเป็นโรคเบาหวานกัน
เมื่อเราปัสสาวะก็จะมีรสชาติที่หวาน อีกด้วย การที่เราป่วยเป็นโรคเบาหวานก็มีมากมายหลายปัจจัยด้วยกัน หลักๆ แล้วก็น่าจะเกิดจากพันธุกรรมเป็นหลัก เพราะถ้าหากคนในครอบครัวของเราป่วยเป็นโรคเบาหวานก็อาจจะได้รับเชื้อไปด้วย หรือบางรายก็อาจจะเกิดจากพฤติกรรม การใช้ชีวิตต่างๆ ที่ทำให้เกิดเป็นโรคเบาหวานเช่นกัน เบาหวานแห้งอาการที่เราสามารถที่จะสังเกตได้อย่างเห็นได้ชัดก็คือในผู้ป่วยก็จะมีอาการหิวน้ำที่บ่อยเป็นอย่างมาก น้ำหนักตัวลดลงอย่างไว ซึ่งอาการเหล่านี้ก็จะเป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ที่ทางการแพทย์เค้าใช้เรียกกัน ในแนวทางการรักษาอาการของโรคเบาหวาน สำหรับผู้ที่ป่วยก็จะต้องทำใจกันไว้ด้วย
เนื่องจากการรักษาโรคเบาหวานนี้ไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ แต่เราสามารถที่จะควบคุมและใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข การรักษาก็จะต้องปรึกษาแพทย์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอด้วยนะครับ โดยผู้ป่วยก็จะต้องให้ความร่วมมือกับแพทย์ทุกครั้ง เพื่อที่จะได้ทำการรักษาเป็นไปได้อย่างดี สำหรับผู้ป่วยบางรายก็อาจจะต้องใช้ยาในการรักษาหรือบางรายอาจจะต้องฉีดฮอร์โมนอินซูลินเข้าไป โดยแพทย์ที่ทำการรักษาเราก็จะคอยสังเกตุอาการของเราอยู่ เพราะโรคเบาหวานไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามแต่ โอกาสที่เราจะเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ ก็เป็นไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้น การอยู่ร่วมกับโรคเบาหวานแห้งก็จะต้องมีการดูแลตัวเองให้ดีด้วย ควรที่จะต้องเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ อะไรที่หวานๆ ก็ไม่ควรที่จะกินบ่อยมากนักหรืออาหารที่มีไขมันเยอะก็ไม่ควรที่จะต้องกินเลยก็ได้ เพราะมันจะเป็นตัวกระตุ้นทำให้เราเกิดระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงได้ ควรที่จะรับประทานอาหารประเภทผัก สมุนไพรให้เยอะๆ หรือผักและผลไม้ที่มีกากใยไฟเบอร์สูง เพราะอาหารเหล่านี้จะเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพและดีต่อโรคเบาหวานของเราด้วย

” เรามาศึกษากันดีกว่าว่าเบาหวานแห้งหรือเบาหวานชนิดที่ 1 “
แนวทางการรักษาที่ดีและถูกต้องจะต้องปฎิบัติตัวอย่างไรบ้าง เอาเป็นว่าเรามาดูกันเลย

โรคเบาหวานชนิดที่ 1 หรือ โรคเบาหวานแห้ง ก็จะส่งผลทำให้ร่างกายของเราไม่สามารถที่จะสร้างอินซูลินได้เท่าที่ต้องการ ทำให้ร่างกายของเราไม่สามารถที่จะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดี ซึ่งตามปกติแล้วร่างกายของเราก็จะมีการย่อยอาหารอย่างปกติ โดยเมื่อเรากินน้ำตาลไปเยอะๆ หรือ อาหารที่มีน้ำตาลเยอะๆ  ก็จะทำให้ร่างกายเก็บพลังงานเหล่านี้นำไปใช้ แต่ถ้าหากฮอร์โมนอินซูลินของเราไม่สามารถที่จะทำงานได้ตรงกับความต้องการก็จะทำให้การควบคุมปริมาณน้ำตาลในร่างกายของเราก็ทำได้ไม่ดีพอ เลยส่งผลทำให้ร่างกายของเราเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดที่สูง ดังนั้นสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานก็ควรที่จะต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะครับ เพราะเป็นโรคที่ตับอ่อนของเราไม่สามารถที่จะสร้างอินซูลินได้อย่างเพียงพอ หรือถ้าจะเรียกให้เข้าใจก็คือร่างกายของเราไม่สามารถที่จะเลือกใช้อินซูลินได้อย่างเหมาะสม ทำให้ร่างกายของเรามีระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้น ทำให้เราส่งผลกับปัญหาสุขภาพหลายอย่างด้วยกัน ในปัจจุบันนี้อัตราการป่วยของโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ก็ถือว่ามีประชากรในโลกของเราป่วยกันเยอะเป็นอย่างมาก ซึ่งนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโรคที่จะต้องใส่ใจและดูแลร่างกายกันเป็นอย่างดีด้วย จากสถิติที่ได้ทราบกันมาโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ส่วนใหญ่ก็จะพบได้มากที่สุดก็คือเด็ก โดยอัตราการเกิดโรคนี้ก็เกิดได้ทั้งชายและหญิง สาเหตุและปัจจัยหลักที่สำคัญการป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ก็ยังไม่มีการวิจัยที่แน่ชัดนะครับว่าเกิดจากอะไร แต่ก็คิดว่าน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มของร่างกาย โดยเฉพาะกระดูกและต่อมไทมันที่มันมีผลทำให้ความสามารถในการผลิตอินซูลินน้อยลง ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงของโรคเบาหวาน ส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะมาจากพันธุกรรมที่ทางครอบครัวมีประวัติอยู่ แต่การวินิจฉัยของโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดนี้ก็จะมีอายุที่น้อยลงเป็นอย่างมากเลย โดยเฉพาะผู้ชายถ้าหากเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1
ก็อาจจะทำให้อายุสั้นลงได้อีกด้วย ถ้าหากผู้ป่วยมีการดูแลรักษาร่างกายเป็นอย่างดี เลือกกินอาหารที่ดีก็จะทำให้สามารถที่จะลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ และลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้เป็นอย่างดีด้วย ดังนั้นเมื่อเรารู้ตัวเองว่าป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ก็จะต้องมีการดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะครับ นอกจากจะต้องใช้อินซูลินและยาอื่นๆ เข้าร่วมด้วยแล้ว เราก็จะต้องรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วย มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และจะต้องปรึกษาแพทย์และพบแพทย์กันอย่างต่อเนื่องด้วย โดยแพทย์ก็จะให้คำแนะนำการรักษาของโรคเบาหวานได้เป็นอย่างดี แต่ถ้าหากสำหรับผู้หญิงที่อยากจะมีลูก ก็จะต้องมีการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นอย่างดีก่อนนะครับแล้วปรึกษาแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อที่ลูกในท้องของเราจะได้ปลอดภัย แนวทางการรักษาโรคเบาหวานชนิดนี้ในต่างประเทศก็จะมีเทคโนโลยีการรักษาที่ดีและทันสมัยเป็นอย่างมากเลย โดยอาจจะต้องมีการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้กับตับอ่อนเทียมหรือมีการปลูกถ่ายเซลล์ต่างๆ ของตับอ่อน เพื่อให้ตับอ่อนของเราสามารถที่จะสร้างฮอร์โมนอินซูลินได้ โดยเบาหวานชนิดนี้หลักๆ ก็จะเป็นตัวทำลายฮอร์โมนอินซูลิน แต่การปลูกถ่ายเซลล์ของตับอ่อนก็ยังไม่สามารถที่จะใช้ได้ เพราะในตอนนี้ก็กำลังที่จะศึกษาหาวิธีการรักษาที่ดีที่สุดอยู่ โดยรับรองเลยนะครับถ้าหากมีการวิจัยและค้นคว้าได้สำเร็จนั้นก็จะทำให้เทคโนโลยีการรักษาโรคเบาหวานสามารถที่จะเป็นไปได้อย่างดี การป่วยเป็นโรคเบาหวานในทุกวันนี้เมื่อเรารู้ตัวเองว่าป่วยก็ควรที่จะต้องมีการปรึกษาแพทย์อย่างเป็นประจำและต่อเนื่องด้วยนะครับ โดยแพทย์ก็จะทำการรักษาโรคเบาหวานของเราอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะหาสาเหตุหลักว่าการเกิดโรคเบาหวานของเราสามารถที่จะเกิดขึ้นมาได้ย่างไร การป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ก็อย่างที่บอกไปว่าสามารถที่จะพบได้ในครอบครัวเดียวกัน แต่ทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็จะต้องมีการวินิจฉันกันอย่างละเอียดและรอบครอบให้มากที่สุด เพราะบางทีอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ก็ได้เช่นกัน แต่ถ้าหากในครอบครัวของเรามีโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคเบาหวาน ก็จะมีความเป็นไปได้ที่เราจะป่วยเป็นโรคเบาหวานได้ เอาเป็นว่ายาที่ใช้ในการรักษาโรคเบาหวานก็ในแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันออกไป โดยแต่ละคนก็จะมีแนวทางการรักษาที่แตกต่างกันออกไป โดยหลักๆ แล้วก็จะมีทั้งแบบยากินและแบบฉีด ซึ่งถ้าหากร่างกายของเราไม่สามารถที่จะสร้างฮอร์โมนนี้ได้ ก็จะต้องมีการฉีดยาเข้าสู่ร่างกาย แต่การฉีดเราก็จะต้องฉีดทุกวันด้วยนะครับเพื่อที่ร่างกายของเราจะได้มีระดับฮอร์โมนที่โอเค บางคนก็อาจจะใช้ยากินก็ได้เหมือนกัน แต่ถ้าหากเรามีการควบคุมระดับน้ำตาลที่ดีจนเกินไป หรือเรียกว่าระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ เราก็อาจจะต้องปรับการดูแลร่างกายของตัวเองใหม่นะครับ ให้มันสามารถจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและเหมาะสมได้

การป่วยเป็นโรคเบาหวาน ถ้าหากเราดูแลรักษาร่างกายไม่ดีก็อาจจะทำให้เราเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ อย่างมากมายโดยโรคที่เข้ามาแทรกซ้อนสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานก็ถือเป็นโรคที่น่ากลัวและโหดร้ายทั้งนั้นเลย ไม่ว่าจะเป็น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคไต ปัญหาแผลที่เกิดตามเท้า และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งในแต่ละโรคก็จะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานมีการเสียชีวิต ดังนั้นเราทุกคนก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงในการป่วยเป็นโรคเบาหวานได้เหมือนกัน โดยจะต้องมีการรู้จักเลือกกินอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อร่างกาย มีการออกกำลังกายกันอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเป็นประจำ ซึ่งถ้าหากเราพบว่าร่างกายของเรามีความผิดปกติไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ ก็ควรที่จะต้องพบแพทย์เพื่อที่จะต้องทำการรักษาทุกครั้งด้วย เพื่อที่คุณภาพชีวิตของเราจะได้ดีขึ้น แต่ถ้าหากเราป่วยเป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วเป้าหมายที่สำคัญในการดูแลรักษาร่างกายก็คือจะต้องรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติด้วยนะครับ โดยอาจจะต้องรับประทานยาหรือมีการฉีดยาเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งจะทำให้เราสามารถที่จะป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้ เอาเป็นว่าถ้าหากเราป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการดูแลตัวเองให้ดีและมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับ เพราะโรคนี้สามารถที่จะใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข แต่การดูแลสุขภาพและอาหารการกินต่างๆ เราก็จะต้องดูแลให้ดีและจะต้องเลือกกินอย่างพอดีและเหมาะสม เพื่อที่จะได้รักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติให้ได้ แต่การป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดนี้ก็ไม่สามารถที่จะป้องกันได้ แต่เราสามารถที่จะมีแนวทางและศึกษาการชะลอการเกิดโรคนี้ได้ หรือถ้าอยากจะให้มั่นใจแบบชัวร์ๆ ไปเลยก็จะต้องรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีเลือกกินดี ทำตัวเองให้มีความสุขเท่านี้เราก็จะห่างไกลจากโรคเบาหวานแล้ว